วิจารณ์ผลิตภัณฑ์

 


แผนที่

 


ประโยชน์ของน้ำมันชนิดต่างๆ

 


ประโยชน์ของวิตามินต่างๆ

 


ผลการวิจัยน้ำมันชนิดต่างๆ

 


การสระผม
เพื่อถนอมเส้นผม

 


การดูโหงวเฮ้งเส้นผม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         
     

    DREAM PROJECT


โครงการในฝันเพื่อสังคม

โครงการในฝันของชาว เวลคัม วินเทอร์ เป็นโครงการเพื่อความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) บางโครงการได้ดำเนินการอยู่แล้ว แต่อาจจะไม่พอเพียง บางโครงการอาจทำได้ บางโครงการอาจทำไม่ได้ ทั้งนี้ ต้องขอยอมรับว่า ชาว เวลคัม วินเทอร์ ไม่มีข้อมูลเชิงลึกในแต่ละหน่วยงาน เป็นเพียงการถ่ายทอด Idea ที่เห็นว่า เหมาะกับประเทศไทย เพื่อยกระดับสังคมและการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

1. เด็กไทย ฉลาดเท่าทันโลก > แก้ปัญหาสังคม เด็กเร่ร่อน

- เด็กที่เกิดในประเทศไทย ควรได้รับการศึกษา ฟรี จนถึงมัถยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ม.6 เป็นอย่างน้อย ถึงตอนนั้นน้องจะอายุประมาณ 18 ปี สามารถทำงานภายใต้การรับรองของกฎหมายประเทศไทยได้ ทำให้เด็กมีที่พึ่งทางใจ มั่นใจได้ว่าหากเรียนจบม.6 จะสามารถมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้ การศึกษาทำให้เด็กเห็นค่าของตัวเองมากขึ้น เด็กที่มีความรู้กับไม่มีความรู้การทำงานแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การเลือกงาน เช่น
คนที่ 1 : ไม่มีความรู้ รู้แต่เพียงว่า ทำงานอะไรก็ได้ที่ได้เงิน ยิ่งมากยิ่งดี ไม่เห็นคุณค่าของเงิน
คนที่ 2 : มีความรู้ จะวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบได้ (Trade Off) หากเสียอย่างหนึ่งไปแล้วจะได้อะไรกลับมา ปัญหาสังคมส่วนใหญ่ เด็กพื้นฐานติดลบอยู่แล้ว ไม่มีเครื่องมือในการหาเงินเลย คือ ทำไม่ทำก็มีค่าเท่ากัน หรือทำได้มากกว่าเลยทำ แต่หากมีการศึกษาแล้ว การศึกษาเป็นเหมือนเครื่องมือในการหาเงินได้ ไม่ต้องพึ่งคนอื่น อย่าลืมว่า คนทุกคน ไม่ว่าจะรวยหรือจนก็มีศักดิ์ศรีเท่ากัน ในสังคมมืด การที่คนต้องมารับแรงกดดัน เสี่ยง มีแต่คนมาดูถูก คนที่จ้างงานก็ทำร้ายร่างกาย หากเลือกได้ เค้าคงไม่ทนอยู่แน่นอน ความรู้ทำให้คนเห็นคุณค่าของตัวเราเอง เพราะว่าเราสามารถทำอะไรเพื่อคนอื่นได้ด้วยนอกจากตัวเอง การอยู่แบบมีคุณค่ากับการอยู่อย่างไร้ค่า ทุกคนบนโลกนี้ย่อมอยากอยู่แบบมีคุณค่า

2. ประเทศไทย สว่างไสว > แก้ปัญหาอาชญากรรม

- ทุกตรอกซอกซอยต้องมีไฟฟ้าสว่างไสวทั่วทุกมุม

3. ถนน มีตา > แก้ปัญหาการฉกชิงวิ่งราว

- ทุกตรอกซอกซอยมีกล้องวงจรปิดทั่วทั้งประเทศไทย

4. 4 แยก ผ่านตลอด > แก้ปัญหาการจราจร

- ทำสะพานข้ามแยกเป็นชั้นๆ ขึ้นไป เช่น
ถนนล่างสุด เพื่อตรงไปและเลี้ยวซ้ายของทิศเหนือและใต้
สะพานชั้นที่สอง เพื่อตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายของทิศตะวันออกและตะวันตก
สะพานชั้นที่สาม เพื่อเลี้ยวขวาของทิศเหนือและใต้
สะพานชั้นที่สี่ เพื่อเลี้ยวขวาของสองทิศตะวันออกและตะวันตก

5. 5 กิโล น้ำใส > แก้ปัญหามลพิษทางน้ำ

- บำบัดน้ำเสียให้ใสทีละ 5 กิโลเมตร เช่น บริเวณที่มีผู้อาศัยอยู่ ติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียให้ทุกครัวเรือน ฟรี กั้นบริเวณให้น้ำสะอาดก่อนลงแม่น้ำ แบ่งเขตทีละ 5 กิโลเมตร เป็นต้น

6. คนชรา แจ่มใส > แก้ปัญหาสังคม คนชราไม่มีใครเลี้ยงดู ถูกทอดทิ้ง

- เบี้ยยังชีพ 1,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากปัจจัยดังนี้
1) ค่าอาหารวันละ 30 บาท (30 x 30 = 900)
2) ค่าที่อยู่อาศัย เดือนละ 500 บาท หรือ มีอยู่แล้ว เก็บออมไว้
หมายเหตุ : ยารักษาโรค ใช้ประกันสังคมแทน หรือเหลือเก็บจากปัจจัยทั้ง 2 ข้อ

13/5/2014


โครงการในฝันเพื่อการลงทุนของประเทศไทย


BANGKOK, 1st Destination in Asia

การท่องเที่ยวไทยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยราว 1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 8% ของ GDP ในปี 2555 ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดของ GDP ขออ้างอิงสโลแกนของกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ว่า BANGKOK, the Firtst Destination in Asia นั้นไม่ผิดเลยทีเดียว ในปี 2556 กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรชั้นนำของโลก 3 แห่ง คือ

1. รางวัลจากการสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางของโลก ประจำปี 2556 (Master Card Global Destination Cities Index 2013) โดย มาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 56 ที่ผ่านมา ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางที่มีผู้เดินทางมามากที่สุด อันดับ 1 ใน 132 ประเทศ

2. รางวัล TripAdvisor 2013 : Travellers’ Choice Destinations Awards 2013 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกจากเว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ www.TripAdvisor.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดในโลก 

3. รางวัล “World’s Best City Award 2013” หรือ รางวัลเมืองน่าท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2556 จากนักท่องเที่ยวและผู้อ่าน “เทรเวล แอนด์ เลชเชอร์” (Travel + Leisure) นิตยสารท่องเที่ยวยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา ที่น่าปลื้มใจที่สุดกับรางวัลดังกล่าวเป็นพิเศษเพราะ “กรุงเทพมหานคร” ของเราเคยได้รับรางวัลนี้มาแล้วเมื่อปี 2551 และต่อมาในปี 2553 ติดต่อกันมาจนถึงปี 2556 นี้ เป็นแชมป์ระดับโลกถึง 4 ปีด้วยกัน และขณะเดียวกันก็ได้รับจัดอันดับเป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับ 1 ในเอเชียทุกปี ตั้งแต่ปี 2548-2551 และปี 2553-2556 อีกด้วย 

ต้องยอมรับว่าการพัฒนาประเทศ ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อมีแล้วทุกภาคส่วนจะมีแผนกลยุทธ์เพื่อไปในทิศทางเดียวกัน เปรียบเสมือนได้กับมนุษย์เรา หากไม่รู้จุดแข็งของตัวเอง และวางเป้าหมายในจุดที่ตัวเองไม่ถนัด จะทำให้ยากที่จะประสบความสำเร็จ ยิ่งถ้าจุดแข็งของเราเป็นที่ยอมรับจากคนกลุ่มมาก เสียงของเราย่อมดัง เช่นเดียวกับประเทศไทย หากเราโดดเด่นเรื่องมวยไทย แล้วเราไปพูดเรื่องฟุตบอล ต่างชาติคงไม่ยอมรับ การที่เรารู้ว่าเมืองไทยมีดีอะไร แล้วกำหมดเป้าหมายของประเทศไปในทิศทางที่ตัวเองมีจุดแข็งอยู่แล้ว การที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นที่หนึ่งในเอเชียนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย ไปในรูปแบบไทยไทย ไม่จำเป็นต้องลอกเลียนแบบใคร นี่คือเสน่ห์ของเมืองไทยที่คนต่างชาติยอมรับ

ประเทศไทยมีเสน่ห์ตรงไหน หากเปรียบกับผู้หญิง ผู้หญิงที่สวยมากๆ แต่ไม่มีเสน่ห์ มองครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว เหมือนภาพวาด แต่ผู้หญิงที่ดูธรรมดา อาจไม่ต้องสวยมาก แต่มีเสน่ห์ตรงรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ทำให้คนอยากคุยด้วยนานๆ ทุกครั้งที่คุยไม่มีเบื่อ เปรียบได้กับการท่องเที่ยวประเทศต่างๆ บางประเทศสวยมาก แต่ขอไปครั้งเดียวในชีวิต ต่างจากประเทศไทย อาหารอร่อย ค่าครองชีพราคาถูก ทะเลสวย มีโรงแรมสไตล์บูทีค เก๋ๆ มากมาย โรงแรมในประเทศไทยโดดเด่นมากในเรื่องของสถาปัตยกรรม มี International Award guarantee เรามีสถาปนิกเก่งๆ มาก การบริการโรงแรมของเราถูกที่สุดหากเทียบกับระดับโลก มีผลไม้รถเข็นซึ่งต่างชาติไม่มี รถตุ๊กๆ ที่คนต่างชาติชอบนั่งทั้งๆ ที่อากาศร้อน มีวัดวาอารามสวยงาม มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียง มีวัฒนธรรมที่ดีงาม สนุกสนาน เช่น สงกรานต์ คนไทยยิ้มง่าย อัถยาศัยดี มีน้ำใจ ค่าครองชีพถูก ทะเลไทยสวยมาก เหมาะกับการดำน้ำผ่อนคลายจากการทำงานในประจำปี สิ่งเหล่านี้ทำให้ชาวต่างชาติมาเมืองไทยได้เป็นประจำทุกปี

โครงการเพื่อการลงทุนของชาว เวลคัม วินเทอร์ เป็นความคิดเชิงสร้างสรรค์ อาจทำได้หรือไม่ได้ โดยอ้างอิงกับการทำธุรกิจจริง เมื่อทำธุรกิจมาถึงจุดหนึ่งแล้ว มีสินค้าพร้อม มีคุณภาพ มีความต้องการขายสินค้ามากขึ้น มีฐานลูกค้าเก่าในมือ และรู้ว่าอนาคตจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นแน่นอน จากที่มีมอร์เตอร์ไซต์คันเดียว เปลี่ยนเป็นรถกระบะ ซื้อรถ 6 ล้อเพิ่ม ซื้อเครื่องจักรเพิ่มเพื่อขนสินค้าได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น เป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง สร้างรายได้และกำไรให้บริษัทฯ ได้มากขึ้น

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จริงๆ เป็นที่พูดถึงกันมาก และมีงานวิจัยต่างๆ มากมายที่เห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บนโลก Social Network ปัจจุบัน ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เชื่อมโยงกันได้หมด ข้อมูล เอกสาร ลอกเลียนแบบสถานที่สำคัญต่างๆ ได้ง่ายเพียงแค่พลิกฝ่ามือ แต่การได้อะไรมาง่ายๆ ย่อมไม่มีคุณค่าทางจิตใจ สิ่งที่คนในปัจจุบันโหยหากลับเป็นสิ่งที่ดั้งเดิม ไมใช่สร้างขึ้นมาใหม่ ต้องการความจริงใจ เช่น วัตถุโบราณ โบราณสถาน หรือ วัตนธรรมต่างๆ ของแต่ละประเทศ ซึ่งเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติแบบไม่ปรุงแต่งเหล่านั้นต่างหากที่มนุษย์ปัจจุบันนี้ต้องการ

ดังนั้น ในศตวรรษที่ 20 นี้ คงปฎิเสธไม่ได้ว่า ทวีปเอเชียจะกลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจต่อไป โดยเฉพาะประเทศจีน เอเชียจะสามารถดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาพักผ่อน อาศัย ท่องเที่ยว หรือ ลงหลักปักฐานที่ประเทศใดประเทศหนึ่งได้ไม่ยาก ประกอบกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน ต่างก็มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเอเชียจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเอเชียได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การท่องเที่ยวในเอเชียเป็นได้มากกว่าการช๊อปปิ้งที่ยุโรป เนื่องจากโบราณสถานต่างๆ เป็นสถานที่ดั้งเดิม ไม่ได้เปลี่ยนใหม่ทุกๆ ปี นานวันยิ่งมีมนต์ขลัง ยิ่งคนที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือมีจินตนาการ จะเหมือนมองเห็นอดีตที่เคยเจริญรุ่งเรือง สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้อย่างไม่รู้ลืม

1. โครงการ : เที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม
"Cultural tourism in Asia T-C-L-M-V"

T - THAILAND ประเทศไทย

มรดกโลก


อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา


อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย


C - CAMBODIA กัมพูชา หรือ เขมร

มรดกโลก


นครวัด นครธม


ประสาทพระวิหาร


L - LAO ลาว

มรดกโลก


วัดพระธาตุหลวงพระบาง


ประสาทหิน วัดพู


M - MYANMAR พม่า


พระมหาธาตุเจดีฐ ชเวดากอง

ปล. พม่าเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีมรดกโลก คาดว่าจะขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญที่ใดที่หนึ่งเร็วๆ นี้


V - VIATNAM เวียดนาม

มรดกโลก


อุทยานแห่งชาติ ฟง งา-เค-บัง


ปราสาท หมีเซิน

วัตถุประสงค์

- สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน
- สร้างความเจริญให้ทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- สร้างธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม ฯลฯ
- สร้างงานเพิ่มขึ้น
- ยกระดับการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ปัจจัยส่งเสริม

- ปี 2558 ยกเลิกวีซ่าเข้าในประเทศกลุ่มอาเซียน
- ทวีปเอเชียจะกลายเป็นผู้นำเศรษฐกิจต่อไป
- ทุกรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ทุกประเทศมีวัฒนธรรมที่สะสมมานานนับพันปีอยู่แล้ว
- โรงแรมในประเทศไทยดีที่สุดและถูกที่สุดในโลก
- ไทยมีแผนพัฒนาศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมอาเซียน (ASEAN Connectivity) อยู่แล้ว

การดำเนินการ

การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐบาลในแต่ละประเทศ ทำโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของแต่ละประเทศ คล้ายกับการท่องเที่ยวที่ทวีปยุโรป หลายประเทศเชื่อมโยงกันด้วยรถไฟฟ้า

 

2. โครงการ : รถไฟฟ้าใต้ดิน สนามบินใกล้กัน

เป็นโครงการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินเชื่อมระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง

วัตถุประสงค์ : เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเส้นทางการบิน เช่น เชียงใหม่มากรุงเทพฯ และต่อไปประเทศอังกฤษ

การดำเนินงาน : สร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน

 

3. โครงการ : รถไฟฟ้า พัทยาเจอกัน

จากสถิติจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (เมืองพัทยา) พัทยาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้ประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 9 หมื่นล้านบาทในปี 2555 คาดว่า หากเศรษฐกิจยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่ต่ำกว่า แสนล้านบาท เนื่องจากบรรยากาสโดยรวม สีสันยามค่ำคืนและความสนุกสนานของพัทยา เติมเต็มอรรถรสในการท่องเที่ยวและตอบโจทย์ Lift Style ของชาวต่างชาติได้อย่างลงตัว ทำให้ชาวต่างชาติชื่นชอบในการมาเมืองไทยเป็นประจำ ทั้งผู้ชายและผู้หญิง อีกทั้ง อัถยาศัยของคนไทยน่ารัก เป็นมิตร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนไทย นอกจากนั้น เมืองพัทยาเอง มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวมาโดยตลอด เช่น Trade Show, Count Down, Pataya International Music Festival

รถไฟฟ้านี้ จะเชื่อมตั้งแต่ทางออกสนามบิน เชื่อมเข้าไปในอาคารขาออก คือ ไม่ต้องออกมาตรงถนน เมื่อผู้โดยสารเข็นรถเข็นออกมาแล้ว ซื้อตั๋ว และเข็นเข้ารถไฟฟ้าได้เลย รถไฟฟ้านี้ ยังสามารถเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ตามเส้นทางที่ผ่านได้ด้วย เช่น ตลาดน้ำ และ อื่นๆ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออำนวยความในการท่องเที่ยว
- สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
- สร้างความเจริญ
- เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน

การดำเนินการ : สร้างรถไฟฟ้า ต้องยอมรับว่า การสร้างรถไฟฟ้า ไม่ว่าเป็นรูปแบบใด เป็นการสร้างความเจริญได้เร็วที่สุด ยกตัวอย่าง ประเทศจีน ประเทศใหญ่ คนเยอะ การศึกษาน้อย แต่เจริญเร็วมาก เมื่อรัฐบาลมีนโยบายออกมาว่า จะสร้างความเจริญไปมลฑลไหนบ้าง วางผังเมือง โครงการรถไฟฟ้าทุกสาย ประชาชนชาวจีนจะทราบทันที โครงการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมีเนียม อพาร์ตเม้นท์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า แหล่งช๊อปปิ้งต่างๆ จะทยอยกว้านซื้อที่ดินที่รถไฟฟ้าสามารถเข้าถึง วางโครงการ เนื่องจากสิ่งก่อสร้างต้องใช้ระยะเวลา วางแผนงานให้รอบคอบและทำการตลาด ความเจริญจะเข้าไปทันที พร้อมกัน

 

อ้างอิง :

http://www.thailandtourismcouncil.org

http://th.aectourismthai.com

http://www.dailynews.co.th

http://www.manager.co.th

http://www.pattayamotion.com

http://travel.kapook.com

http://www.tcijthai.com

13/5/2014

4. โครงการ : คอคอดกระ ทางด่วนแห่งตะวันออก - ตะวันตก

ศตวรรษที่ 20 ยุคแห่งการแข่งขันด้านเวลา การทำสงครามที่ต้องใช้กำลังหรือขีปนาวุธคงจะไม่มีแล้ว เป็นยุคทองของเอเชีย เนื่องจากทวีปอเมริกาและยุโรปต่างเจริญถึงขีดสุดแล้ว ไม่สามารถเจริญได้มากกว่านี้ ความเจริญจะมาทวีปเอเชียแทน

ทวีปเอเชียปัจจุบัน ประเทศจีนมีความเจริญเป็นอันดับ 1 ถึงกระนั้น ความเจริญมาได้เพียงประมาณ 20% เพราะส่วนใหญ่จะเจริญตามหัวเมืองใหญ่ๆ แต่ประเทศจีนได้ประกาศนโยบายว่า ภายในอีก 5 ปี คนจีนจะหายจากความจน การบริหารงานพรรคเดียว ไม่มีฝ่ายค้าน พูดจริงทำจริง ประเทศอื่นๆ ในเอเชียต่างเจริญกันหมด ประเทศไทยเอง อีกประมาณ 15 ปี ความเจริญทางเศรษฐกิจและการเมือง ความเป็นประชาธิปไตยน่าจะค่อนข้างชัดเจนแล้ว คนไทยมีความรู้ความสามารถมากขึ้น ถึงตอนนั้น การขนส่งทางเรือจะมีมากมายมหาศาลตีมูลค่าไม่ได้ อีกประมาณ 20-30 ปี ประเทศจีนคงเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศต่อไป แต่จะเจริญถึงขีดสุดเหมือนทวีปอเมริกาและยุโรปอาจจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากประเทศจีนมีตลาดเป็นของตัวเอง สินค้าถูก ประชากรมีมาก พึ่งตลาดในประเทศอย่างเดียวก็อยู่ได้ ต่างจากทวีปอเมริกาและยุุโรป หรือแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่น สินค้าที่ผลิตเองราคาสูงมาก ค่าครองชีพสูง คนว่างงานเยอะ โชคดีที่ประเทศไทยมีสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศจีนมาโดยตลอด ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆ ในอนาคตเรายังต้องพึ่งพาประเทศจีนอีกมาก

โครงการคอคอดกระเป็นโครงการที่คิดค้นมาร่วม 100 ปีแล้ว เป็นโครงการที่เชื่อมทะเลตะวันตก (อันดามัน) และทะเลตะวันออก (อ่าวไทย) เป็นเหมือนทางด่วนให้กลุ่มประเทศในตะวันออก เช่น ฮ่องกง จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สามารถผ่านไปตะวันตก และกลุ่มประเทศตะวันตก เช่น อินเดีย แอฟริกา บังกลาเทศ ปากีสถาน อาหรับ ยุโรป สามารถผ่านไปทะเลตะวันออกได้ คาดว่าจะสามารถย่นระยะเวลาได้ประมาณ 1-2 วัน ซึ่งการย่นเวลาได้เป็นวัน ในเชิงธุรกิจถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก เนื่องการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่ากัปตัน ค่าแรงงาน ค่าน้ำมัน ค่าโสหุ้ย ค่าเสื่อมเรือ และที่สำคัญที่สุด โอกาสทางธุรกิจ ยุคนี้เป็นยุคแห่งการแข่งขันด้านเวลา ใครเร็วกว่าใครได้ การที่สินค้ามาก่อนสามารถผลิกธุรกิจได้ นั่งเรือเร็วกว่า 1 ชั่วโมงก็ถือว่าได้เปรียบแล้ว อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย หรืออาจเปรียบได้กับสายการบินไปประเทศใดประเทศหนึ่ง สามารถประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงและค่าตั๋วถูกกว่า สายการบินนั้นย่อมได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างแน่นอน


วัตถุประสงค์

1. ย่นระยะเวลาการส่งสินค้า
2. รายได้ของประเทศอย่างมหาศาล เช่น ค่าผ่านทาง ค่าเช่าท่าเรือ ฯลฯ
3. สร้างเมืองเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ ในอนาคต ในรัศมี 100 กิโลเมตร จะกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรม ธุรกิจส่งออกหรือโรงงานจะกว้านซื้อที่ดิน เนื่องจากยังราคาถูกอยู่ และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจส่งออก
4. สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่
5. ยกระดับการท่องเที่ยวทางภาคใต้
6. เศรษฐกิจ
7. มูลค่าที่ดินจะเพิ่มขึ้น 10-50 เท่า
8. แรงงาน
9. สร้างธุรกิจ เช่น อู่ต่อเรือ ซ่อมเรือ เติมน้ำมัน อุตสาหกรรมรถยนต์ ฯลฯ

การดำเนินการ

รัฐบาลร่วมมือกับเอกชนในการขอพื้นที่ และวางโครงการ หรือ สัปทานให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ

 

22/5/2014

" THAILAND, HUB OF ASEAN "

" ประเทศไทย ศูนย์กลางการเชื่อมต่อของอาเซียน "

การที่จะบอกว่าเราเป็นศูนย์กลางด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ศูนย์หนังสือแห่งชาติ แสดงว่าที่นี่มีหนังสือมากกว่าที่อื่น ไม่ว่าที่อื่นมีหนังสืออะไร ที่นี้มีหมด หรือ ศูนย์วิจัยแห่งชาติ แสดงว่าที่นี่ต้องมีเครื่องมือวิจัยและบทวิจัยมากกว่าที่อื่น เราถึงจะสามารถใช้คำว่า "ศูนย์กลาง" ได้

หากพูดถึงสถานที่ตั้งของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประเทศไทยได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ที่สุด เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางทางการเชื่อมต่อของอาเซียน การที่เราจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อของอาเซียนได้ เราต้องมีสายการบินรองรับการเชื่อมต่อระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ประเทศในอาเซียนมั่นใจได้ว่า จะเชื่อมต่อกลับเข้าประเทศตัวเอง ประเทศไทยสะดวกที่สุด มีหลายเที่ยวต่อวัน หรือหากตกเครื่อง สามารถอยู่ต่อได้ ค่าครองชีพถูก หรือ เที่ยวต่อ เรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญระบบบริการจัดการภายในสนามบิน ต้องรวดเร็ว สะดวกที่สุด ทัวร์ต่างๆ จะเลือกสนามบินไทยให้เป็นจุดเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ หรือ บริการเสริมเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่ามีกำลังจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยสูง เช่น กลุ่มลูกค้าระดับ First Class ของทุกสายการบิน มีรหัส Free WiFi ให้ใช้ฟรี 1 ชั่วโมงเมื่อมาถึงสนามบินประเทศไทย ระบบ WiFi หากรองรับลูกค้าทุกคนในสนามบิน คาดว่าช่องสัญญาอาจจะไม่เพียงพอ รอระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น มีบริการห้องประชุมสำหรับนักธุรกิจระดับ VIP ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ ประเทศค่อนข้างเล็ก พื้นที่จำกัด ที่ดินแพง ค่าครองชีพสูง ทำได้ยาก ดังนั้น แต่ละประเทศควรหาจุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างสมาชิกอาเซียน ให้เป็นในเชิงสร้างสรรค์ยิ่งๆ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศมากขึ้น
- ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
- กระตุ้นนักท่องเที่ยวและนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น

การดำเนินงาน

1. โครงการขยายปรับปรุงสนามบินภูเก็ตและระบบบริการจัดการ (ภาคใต้)

" ภูเก็ต : ไข่มุกแห่งเอเชีย " ถือได้ว่าเป็นหัวใจแห่งการท่องเที่ยวทางทะเลของอาเซียนเลยก็ว่าได้ เป็นสวรรค์ของนักดำน้ำ คนทั่วโลกรู้จักภูเก็ต อยากมาท่องเที่ยว ทะเลสวย มีแหล่งดำน้ำมากมาย นักท่องเที่ยวแห่กันมาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วง High season สายการบินเต็ม จนปัจจุบันนี้ ไม่สามารถเพิ่มสายการบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น หากสามารถขยายสนามการบินและปรับโฉมให้ดูทันสมัยมากขึ้น หรือ Thai Modern ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วโลก ดูมีสไตล์และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สุดท้ายนักท่องเที่ยวจะเลือกประเทศไทยให้เป็นศูนย์การเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ เพื่อลดปัญหาและย่นเวลาการดำเนินงาน สายการบินก็จะมีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

2. โครงการขยายปรับปรุงสนามบินเชียงใหม่และระบบบริการจัดการ (ภาคเหนือ)

ภูมิศาสตรที่ตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ ใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำ คือ ซ้ายพม่า ขึ้นไปเป็นคุนหมิน ยุนนาน ขวาเวียดนาม นอกจากนั้น เชียงใหม่เหมาะที่จะเป็นสถานที่พักตากอากาศ หรือ ปฎิบัติธรรม อากาศดี การที่จะขยายหรือปรับปรุงพัฒนาสนามบินให้ดู Modern มากขึ้น และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาประเทศไทยได้อีกมาก

3. โครงการขยายปรับปรุงสนามบินขอนแก่นและระบบบริการจัดการ (ภาคอีสาน)

สนามบินขอนแก่น เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อทางภาคอีสาน อีกสนามบินหนึ่งที่มีคนมาลงมากกว่าสนามบินใกล้เคียง เช่น โคราช เนื่องจากสนามบินใหญ่กว่า และสิ่งอำนวยความสะดวกมีมากกว่า หากสามารถปรับปรุงสนามบินขอนแก่นให้มีสวยงามและระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชื่อได้ว่าจะมีคนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

4. โครงการขยายปรับปรุงสนามบินดอนเมืองและระบบบริการจัดการ (ภาคกลาง)

การขยายสนามบินดอนเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น บินไปมาระหว่างจังหวัด หรือ ระหว่างประเทศในอาเซียน ปรับปรุงสนามบินดอนเมืองให้สวยงามและระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนั้น บริเวณใกล้เคียงยังมีพื้นที่ให้สามารถขยายได้อีกมาก

5. โครงการขยายปรับปรุงสนามบินสุวรรณภูมิและระบบบริการจัดการ (ภาคกลาง)

สนามบินสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลให้เป็นสนามบินดีเด่นอันดับที่ 25 และเป็นสนามบินที่มีคนใช้งานมากที่สุดติดอันดับที่ 10 ของโลกในปี 2555 และคว้าอันดับ 1 สนามบินโลก ด้านการบริการนักท่องเที่ยวมุสลิม เราออกแบบโครงสร้างที่ทันสมัย ตอนที่สนามบินเสร็จใหม่ๆ เราคนไทยอาจจะไม่รู้สึกมาก แต่คนต่างชาติที่บินไปแต่ละประเทศบ่อยๆ จะสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของสนามบินของไทยทันทีที่มาถึง ถือได้ว่าเป็น First Impression ที่น่าประทับใจมาก สนามบินของเราใหญ่และหรูหรามากกว่าประเทศที่เจริญกว่าเรามากมาย ปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น เรายังต้องรองรับการขยายตัวของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ประกอบกับมีพื้นที่ว่างเปล่าที่ยังสามารถขยายหรือปรับปรุงพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นในรูปแบบเดียวกัน หรือ Thai Modern ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยเรา มาแล้วรู้ทันทีว่าสไตล์แบบนี้คือแบบไทย ปรับปรุงสนามบินสุวรรณภูมิให้มีความสวยงาม และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

6. รถไฟฟ้าความเร็วสูง อาเซียนถึงกัน

เชื่อมโยงรถไฟฟ้าความเร็วสูงทั้ง 10 ประเทศเข้าสู่ประเทศไทย โดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทั้งหมด

 

อ้างอิง :

http://hilight.kapook.com

http://www.thaiembassy.sg

http://www.slideshare.net

19/5/2014

THAI BRAND FOR THAI PEOPLE

" แบรนด์ไทย ไทยทำ ไทยใช้ "

การสร้างแบรนด์ไทยให้เกิดขึ้นได้ สำคัญที่สุดคือคนไทยต้องช่วยกันอุดหนุนด้วยกันก่อน เพราะนั่นหมายความว่า ไม่ขาดทุนแน่นอน ทำอย่างไรให้คนไทยหันมาใช้สินค้าไทย คือ คนไทยต้องรักชาติ ทำอย่างไรให้คนไทยรักชาติ ต้องทำให้คนไทยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ต้องการให้สินค้าไทยเกิดแทนที่จะเป็นของประเทศอื่น อย่างเห็นแบรนด์ไทยไปต่างประเทศเหมือนประเทศอื่น เช่นเดียวกับประเทศเกาหลี สังเกตุได้ตั้งแต่รถยนต์ในสมัยเมื่อ 20 ปีก่อน ทั้งถนนมีแต่รถยี่ห้อ Hundai ใช้ตั้งแต่สินค้ายังไม่มีคุณภาพ คือ ยังไงก็ไม่ใช้รถญี่ปุ่น พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ หรือ ยี่ห้อ Samsung

รถยนต์ ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการสร้างแบรนด์ไทยในตลาดโลกได้ หรือทำใช้เอง แทนที่จะใช้ยี่ห้ออื่น เนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตรถยนต์อยู่แล้ว โดยเลือก รถกระบะขนส่งสินค้าเป็นตัวเปิดตลาด ด้วยเหตุผลดังนี้
- การขนส่งในประเทศเยอะอยู่แล้ว
- การพัฒนารถกระบะส่งของ เน้น Function การใช้งานเป็นหลัก ประหยัดน้ำมัน ขนส่งได้เยอะ เช่นเดียวกับ รถกระบะ TATA ของประเทศอินเดีย ยอมรับว่าขนสินค้าได้เยอะ ราคาถูกกว่ารถกระบะญี่ปุ่น แต่การใช้งานยังต้องปรับปรุงอีกมาก ถึงกระนั้น รถ TATA ก็ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีรถกระบะรุ่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆ ในขณะที่รถยนต์ส่วนบุคคล กลุ่มผู้บริโภครายได้สูง มีรสนิยม มีตัวเลือกเยอะ รถยี่ห้อใหม่ทำตลาดได้ยาก

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศมากขึ้น
- ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก

การดำเนินงาน

- รัฐบาลเข้ามาลงทุนพัฒนาด้านเครื่องยนต์ เนื่องจากงบลงทุนค่อนข้างสูง ไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาท ไม่มีเอกชนรายไหนจะยอมรับความเสี่ยงหากทำแบรนด์ไม่ประสบความสำเร็จ และการที่จะประสบความสำเร็จต้องใช้ระยะเวลา คาดว่าประชนชนคนไทยให้ความน่าเชื่อถือกับสินค้าที่รัฐบาลผลิต หากสินค้าราคาถูกกว่าตลาด ซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าภาษีนำเข้ารถยนต์สูง กลุ่มคนตลาดกลาง-ล่าง ไม่เน้นว่าต้องแบรนด์นอก แต่ขอให้ใช้งานได้นาน ขนได้เยอะ ราคาถูก ดอกเบี้ยต่ำกว่า มีประกันหลายปี อีกทั้งสนับสนุนคนไทยด้วย เชื่อได้ว่าคนไทยซื้อแน่นอน หรือ หากใช้แล้วไม่ดีจริงๆ น่าจะมีมาตรการรองรับความเสี่ยงตรงนี้ให้กับประชาชนได้ ไม่ใช่ปิดกิจการไป เมื่อสินค้าไทยได้รับการสนับสนุนจากคนไทยด้วยกันแล้ว เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสินค้าเพื่อส่งออกต่อไป จะมีแบรนด์ของคนไทยเกิดขึ้นในตลาดโลกแน่นอน
- ลดภาษีให้กับผู้ร่วมทุนและผู้บริโภค

6/10/2015

 

 

 

1553 / 5 - 6 Soi Ladprao 43, Ladprao Road, Samsennok Subdistrict, Huaikwang District, Bangkok 10310
TEL : 662 - 511 - 4472, FAX : 662 - 511 - 4472, E - MAIL : welcomewintershampoo@gmail.com
Copyright @ 2013 P.R.Y. JEN (THAILAND) CO.,LTD. All right reserved.