วิจารณ์ผลิตภัณฑ์

 


แผนที่

 


ประโยชน์ของน้ำมันชนิดต่างๆ

 


ประโยชน์ของวิตามินต่างๆ

 


ผลการวิจัยน้ำมันชนิดต่างๆ

 


การสระผม
เพื่อถนอมเส้นผม

 


การดูโหงวเฮ้งเส้นผม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       

    RESEARCH & DEVELOPMENT

 

RESEARCH

Objective : "น้ำมันขนิดใดมีวิตามินเอ (Vitamin A) วิตามินอี (Vitamin E) วิตามินดี (Vitamin D) และ วิตามินเค (Vitamin K) และสารอาหารในอัตราส่วนที่สูงที่สุด"

Reason for determining vitamin : เนื่องจากวัตถุดิบที่เรานำมาวิจัยนี้เป็นน้ำมัน วิตามินที่ละลายในน้ำมันได้มีเพียงวิตามินเอ (Vitamin A) วิตามินอี (Vitamin E) วิตามินดี (Vitamin D) และ วิตามินเค (Vitamin K) นอกนั้นจะเป็นวิตามิน (Vitamin) ที่ละลายในน้ำ จึงไม่สามารถที่จะดึงมาวิจัยได้ นอกจากนั้น เราพบว่าวิตามินเค (Vitamin K) ไม่มีส่วนในการบำรุงผิวหรือเส้นผม เราจึงวิจัยวิตามันหลักอยู่ 3 ตัว คือ วิตามินเอ (Vitamin A) วิตามินอี (Vitamin E) และวิตามินดี (Vitamin D)

Method :

วิตามินเอ (Vitamin A) : In - house method TE-CH-024 based on Compendium of Methods for Food Analysis Thailand, 1st Edition, 2003
LOD = 7; The method could be considered Vitamin A at 7 is the lowest level, if Vitamin A is less than 7 could not be guaranteed by this method, but they can be found Vitamin A at 1 - 6 by other methods.

วิตามินอี (Vitamin E) : AOCS CE 8-89. (1993) - โดยปรกติการตรวจสอบวิตามินอี สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ตรวจสอบน้ำมันโดยเฉพาะ ใช้กับการตรวจสอบวิตามินอี 8 รูปเท่านั้น ผลค่อนข้างแน่นอนกว่า หากรูปเดียวจะใช้วิธีของอาหาร

วิตามินดี (Vitamin D) : AOAC (2005), 995.05

Determined Oil :

1. น้ำมันเมล็ดองุ่น (Grape Seed Oil)
2. น้ำมันแอปริคอท (Apricot Kernel Oil)
3. น้ำมันมะกอก (Olive Oil)
4. น้ำมันอโวคาโด (Avocado Oil)
5. น้ำมันมะพร้าว (Coconut Oil)

Reason for determining oil types : น้ำมันทั้ง 5 ชนิดนี้นิยมใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าเป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง ยา ครีมบำรุงต่าง อีกทั้งมีสารอาหาร (Nutrient) และวิตามิน (Vitamin) ในปริมาณที่สูง

Result :

วิตามินเอ (Vitamin A) : ไม่มีน้ำมันชนิดใดตรวจพบ (Not Detect)

วิตามินอี (Vitamin E) - 8 รูป : จากผลการทดลองด้วยห้องวิจัยพบว่า น้ำมันเมล็ดองุ่นมีวิตามินอี (Vitamin E) ในอัตราที่สูงที่สุดในบรรดาน้ำมั้นทั้ง 5 ตัวที่เราได้เลือกมาทดลอง ในขณะที่น้ำมันแอปริคอท (Apricot Oil) นั้นมีระดับวิตามินอี (Vitamin E) รองลงไม่มาก ที่น่าแปลกใจสำหรับเราก็คือ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (Vigin Coconut Oil) ซึ่งเป็นน้ำมันตัวเดียวที่เราใช้เป็น Virgin คือยังไม่สังเคราะห์กลิ่นออก ตามหลักแล้วควรที่จะมีวิตามินหลงเหลืออยู่ในอัตราที่สูงที่สุด แต่กลับไม่พบว่ามีวิตามินอี (Vitamin E) อยู่เลยในระดับที่ 25 mg/kg (Not Detect) หมายความว่า อาจมีวิตามินอี (Vitamin E) ในระดับที่ต่ำกว่านี้ แต่ด้วยเครื่องมือที่เราทำการวิจัย จะตรวจสอบระดับต่ำสุดที่ 25 mg/kg เท่านั้น

วิตามินดี (Vitamin D) : ไม่มีน้ำมันชนิดใดตรวจพบ (Not Detect)

 

Result Data :

1. น้ำมันเมล็ดองุ่น (Grape Seed Oil - Refined) - อิตาลี (Italy) see the test report

VITAMIN
RESULT
UNITS
LOD
Vitamin A - Retinol
Not Detect
mg/kg
-
Vitamin E - Alpha Tocopheral
1257.40
mg/kg
-
Vitamin E - Beta Tocopherol
35.82
mg/kg
-
Vitamin E - Gamma Tocopherol
121.73
mg/kg
-
Vitamin E - Delta Tocopherol
211.47
mg/kg
-
Vitamin E - Alpha Tocothienol
560.96
mg/kg
-
Vitamin E - Beta Tocothienol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin E - Gamma Tocothienol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin E - Delta Tocothienol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin D
Not Detect
mg/kg
-
PARANETER
SPECIFICATION
RESULT
Description
Luminous yellow oily liquid, almost odourless and characteristic blend taste
pass test
Identification
Complies with the standard fatty acid oil
pass test
Solubility
Slightly soluble in ethanol 96 degree, soluble in choroform and ether. Insoluble in water
pass test
Density at 20 degree C
0.910 - 0.920
0.919
Acid Value
Max 0.5
0.11
Peroxide Value
Max 5
1.3
Saponification Value
185 - 195
189
Foreign fatty acid
Negative
pass test
CHROMOTOGRAPHY
FATTY ACID FRACTION
RESULT
Saturated fatty acids of chain length less than C16
Max 0.2%
0.04
Palmitic acid
3.0 to 8.0%
5.52
Palmitoleic acid
Max 1.5%
0.27
Stearic acid
Max 4.0%
2.43
Oleic acid
58.0 - 72.0%
62.75
Linoleic acid
22.0 - 32.5
28.22
Linonenic acid
Max 0.8%
0.29
Arachidic acid
Max 0.4%
0.11
Eicodenoic acid
Max 0.4%
0.09

 

2. น้ำมันแอปริคอท (Apricot Kernel Oil - Refined) - อิตาลี (Italy) see the test report

VITAMIN
RESULT
UNITS
LOD
Vitamin A - Retinol
Not Detect
mg/kg
-
Vitamin E - Alpha Tocopheral
1121.38
mg/kg
-
Vitamin E - Beta Tocopherol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin E - Gamma Tocopherol
272.85
mg/kg
-
Vitamin E - Delta Tocopherol
25.67
mg/kg
-
Vitamin E - Alpha Tocothienol
347.62
mg/kg
-
Vitamin E - Beta Tocothienol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin E - Gamma Tocothienol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin E - Delta Tocothienol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin D
Not Detect
mg/kg
-
PARANETER
SPECIFICATION
RESULT
Appearance
Clear oily liquid, pale yellow or greenish yellow color
pass test
Acid Value
Max 2
0.1
Peroxides Value
Max 10 mew O2/kg.
1
Specific Gravity at 25 degree C
0.910 - 0.916
pass test
CHROMOTOGRAPHY
FATTY ACID FRACTION
RESULT
Saturated fatty acids of chain length less than C16
Max 0.1%
pass test
Palmitic acid
7.0 - 15.0%
10.2
Palmitoleic acid
Max 3.5%
0.8
Stearic acid
0.5 - 5.0%
3.1
Oleic acid
56.0 - 85.0%
75.1
Linoleic acid
3.5 - 20.0%
8.8
Linonenic acid
Max 1.5%
0.7
Arachidic acid
Max 0.7%
0.4
Gadoleic acid
Max 0.5%
0.3
Behenic
Max 0.8%
0.2
Lignoceric
Max 0.2%
0.1

 

3. น้ำมันมะกอก (Olive Oil - Refined) - สเปน (Spain) see the test report

VITAMIN
RESULT
UNITS
LOD
Vitamin A - Retinol
Not Detect
mg/kg
-
Vitamin E - Alpha Tocopheral
983.57
mg/kg
-
Vitamin E - Beta Tocopherol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin E - Gamma Tocopherol
171.80
mg/kg
-
Vitamin E - Delta Tocopherol
26.88
mg/kg
-
Vitamin E - Alpha Tocothienol
514.20
mg/kg
-
Vitamin E - Beta Tocothienol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin E - Gamma Tocothienol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin E - Delta Tocothienol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin D
Not Detect
mg/kg
-
PARANETER
SPECIFICATION
RESULT
Appearance
Yellowish to green oily liquid, almost odourless and characteristic blend taste
pass test
Identification
Complies with the standard
pass test
Solubility
Slightly soluble in ethanol 96 degree, soluble in choroform and ether. Isoluble in water
pass test
Relative density at 20 degree C
0.910 - 0.926 g/cm3
0.921
Acid Value
Max 0.5
0.05
Peroxide Value
Max 10
1.7
Saponification Value
182 - 194
190
CHROMOTOGRAPHY
FATTY ACID FRACTION
RESULT
Palmitic acid
6.0 - 8.0%
6.12
Palmitoleic acid
< 0.5%
0.07
Stearic acid
3.0 - 6.0%
4.08
Oleic acid
12.0 - 27.0%
24.64
Linoleic acid
60.0 - 76.0%
62.78
Linonenic acid and higher
Max 2%
pass test

 

4. น้ำมันอโวคาโด (Avocado Oil - Refined) - เนเธอร์แลนด์ (Neterlands) see the test report

VITAMIN
RESULT
UNITS
LOD
Vitamin A - Retinol
Not Detect
mg/kg
-
Vitamin E - Alpha Tocopheral
267.80
mg/kg
-
Vitamin E - Beta Tocopherol
Not Detect
mg/kg
-
Vitamin E - Gamma Tocopherol
Not Detect
mg/kg
-
Vitamin E - Delta Tocopherol
Not Detect
mg/kg
-
Vitamin E - Alpha Tocothienol
119.55
mg/kg
-
Vitamin E - Beta Tocothienol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin E - Gamma Tocothienol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin E - Delta Tocothienol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin D
Not Detect
mg/kg
-
PARANETER
SPECIFICATION
RESULT
Description
Clear pale yellow oily liquid, almost odourless and characteristic blend taste
pass test
Solubility
Slightly soluble in ethanol 96 degree, soluble in choroform and ether. Isoluble in water
pass test
Refractive index
1.450 - 1.472
1.468
Density at 20 degree C
0.910 - 0.917 g/cm3
0.915
Acid Value
Max 1
0.28
Peroxide Value
Max 15 mew. O2/kg
1.3
Iodine Value
75.0 - 95.0
80.2
Saponification Value
190 - 200
194.9
CHROMOTOGRAPHY
FATTY ACID FRACTION
RESULT
Palmitic acid
5.0 - 25.0%
18.20
Palmitoleic acid
1.0 - 12.0%
8.20
Stearic acid
Max 3.0%
0.60
Oleic acid
50.0 - 74.0%
61.90
Linoleic acid
6.0 - 20.0%
10.20
Linonenic acid
Max 3.0%
0.6

 

5. น้ำมันมะพร้าว (Coconut Oil - Virgin) - เอเชีย (Asia) see the test report

VITAMIN
RESULT
UNITS
LOD
Vitamin A - Retinol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin E - Alpha Tocopheral
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin E - Beta Tocopherol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin E - Gamma Tocopherol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin E - Delta Tocopherol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin E - Alpha Tocothienol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin E - Beta Tocothienol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin E - Gamma Tocothienol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin E - Delta Tocothienol
Not Detect
mg/kg
25
Vitamin D
Not Detect
mg/kg
25
PARANETER
SPECIFICATION
RESULT
Appearance
Luminous yellow oily liquid, soft coconut aroma, liquid at room temperature
pass test
Identification
Complies with the standard
pass test
Solubility
Slightly soluble in ehtanol 96 degree, soluble in choroform and ether. Insoluble in water
pass test
Moisture and Volatile Matter (%)
Max 0.1%
0.09
Free Fatty Acid (% as lauric acid)
Max 0.2%
0.16
Iodine Value
6.0 - 14.0
12.3
Relative density at 20 degree C
0.88 - 0.95
0.9
Peroxide Value
Max 10
0.17
Saponification Value
248 - 265
260.2

ระยะเวลาที่ทำการทดลอง (Duration Period) : June 19, 2013 - July 16, 2013

 

Notes :

Virgin : น้ำมันที่ไม่ผ่านกระบวนสกัดกลิ่นและสีออก ยังคงกลิ่นเดิมของผลหรือพืชที่สกัดเป็นน้ำมัน และยังคงสารอาหารที่มากกว่า Refined

Refined : น้ำมันที่ผ่านกระบวนการสกัดกลิ่นและสีออก จะยังคงมีกลิ่นเดิมและสีเหลืออยู่ ไม่สามารถสกัดออกได้หมด แต่ยังคงคุณค่าสารอาหาร (Nutrient) และวิตามิน (Vitamin) อยู่ แต่สารอาหาร (Nutrient) และวิตามิน (Vitamin) จะอยู่ในอัตราส่วนที่น้อยกว่า Virgin

 

 

1553 / 5 - 6 Soi Ladprao 43, Ladprao Road, Samsennok Subdistrict, Huaikwang District, Bangkok 10310
TEL : 662 - 511 - 4472, FAX : 662 - 511 - 4472, E - MAIL : welcomewintershampoo@gmail.com
Copyright @ 2013 P.R.Y. JEN (THAILAND) CO.,LTD. All right reserved.